Om Drömprojektet2019-04-09T12:14:42+00:00

Vad är Drömprojektet?

Det är ett ANnorlunda DrömprojekT kring ANDT på ett nytt och spännande sätt. Drömprojektet är i första hand tänkt för skolbruk. Drömprojektet arbetar med bordsrollspel, drama & värderingsövningar om alkohol, tobak, droger och grupptryck. Med fantasi, lek och mod – Kom och var med och skapa en bättre värld. För årskurs 3-6.

En dröm!

Med Drömprojektet vill vi berätta att alla människor är lika mycket värda. Alla är unika och viktiga. Alla behöver bli sedda och lyssnade på. Alla behöver få känna sig trygga både hemma och i skolan. Drömprojektet gör oss delaktiga i arbetet med att skapa en bättre värld.

Maria och Andreas Rönnedal

Beskrivning av Drömprojektet

Drömprojektet tillhandahåller ett material med bordsrollspel, diskussionsfrågor, dilemmaberättelser, drama och värderingsövningar. Tre ledare från Drömprojektet kommer ut till skolan och träffar klassen vid några tillfällen. I helklass får deltagarna vara med om det interaktiva dramat ”Melvins hemlighet” med samtal och värderingsövningar. I smågrupper spelar deltagarna tillsammans bordsrollspelet ”Den svarta draken”, en fantasyberättelse som tar upp frågor om alkohol, tobak, droger och grupptryck. Medan rollspelet pågår finns det möjlighet till samtal utifrån de frågor som finns i rollspelet och de frågor som väcks hos eleverna själva och efteråt följer fler värderingsövningar med anknytning till ”Den svarta draken”.

Projektet avslutas med en samling i helklass där dagens händelser sammanfattas och eleverna får möjlighet att uttrycka sina erfarenheter. Förhoppningen är att alla elever ska kunna hitta åtminstone något i Drömprojektet som de tycker är roligt och som känns angeläget. Utöver detta finns extramaterial som utgörs av dilemmaberättelser och fler värderingsövningar. Det finns även en handledning som beskriver hur man kan använda materialet i skolan. Materialet har även tryckts som en bok som kan beställas på Amazon här.

Kostnad för Drömprojektet

3 000 kronor per klass för de 2 besök (90+60 min) som ingår i del I av Drömprojektet.
1500 kronor per klass för ytterligare 1 besök (60 min) som ingår i del II av Drömprojektet.

Vilka står bakom Drömprojektet?

Materialet har tagits fram på uppdrag av Älvsjökyrkan i ett projekt för trygghetsskapande och alkoholpreventivt arbete med barn och ungdomar i första hand tänkt för skolbruk.

Projektet sker i samverkan med Älvsjökyrkan, Equmenia Älvsjö och Studieförbundet Bilda.

Projektet finansieras genom stöd från Stiftelsen Ansvar för Framtiden

Kontakt: Maria Rönnedal tel. 0704 71 15 35 mail: maria@alvsjokyrkan.se eller maria.ronnedal@gmail.com

Presentation av de som arbetar med Drömprojektet

Maria Rönnedal, projektledare,
Andreas Rönnedal, projektledare
Mariann Olsson, sekreterare och ledamot i Projektgruppen
Sara Sjöblom, ledamot i Projektgruppen
Julia Strandljung, webbansvarig Drömprojektets hemsida

Ledare som är ute på skolor med Drömprojektet under 2019

Maria Rönnedal
Wilhelm Schönbeck
Julia Strandljung